در اهمیت فریضه‌ی امربه‌معروف فرماید

Posted ۰۹:۳۰ by احمد فرهنگ‌نيا in
ای كسانی كه ایمان آورده‌اید، همه را به راه راست هدایت كنید، وگرنه رستگار می‌شويد.


1 comment(s) to... “در اهمیت فریضه‌ی امربه‌معروف فرماید”

1 comments:

حسین جعفریان گفت...

مبارک است منزل نو !
مبارک است !
میدانم که شما شیرینی بده نیستید ..پس بییخود دلم را خوش نمیکنم به کیک خامه ای !
وردپرس بهتر بود از این بلاگ اسپات!
به زودی اینجا هم لینک میشود
اما فحشها را همانجا خصوصی به خودتان اعلام میکنم:)
رستگاری کلمه ای است که هنوز مفهومش را درک نکرده ام