راز و نياز

Posted ۰۸:۵۴ by احمد فرهنگ‌نيا in
خدايا، آخر چرا تعدادى از گاوها را شبيه آدم آفريده‌اى؟ [نه واقعاً منظورت چيه؟]


7 comment(s) to... “راز و نياز”

7 comments:

vahid64 گفت...

منظورت گاوای سریال یوسف پیامبر نیست؟مهر گفت...

خوبه! هنوز امیدواری که میگی تعدادی!تیرمن گفت...

گاو که خوبه! فوقش ندونسته یه چیزی رو لگد می کنه یا علف های هرز مزرعه ی همسایه رو بی اجازه نشخوار می کنه!
بنگرید سایر حیوانات رو!ایثار گفت...

به به منزل را هم که حسابی نو کردی! گاوها هم که... بماند آقا بماند...خدا گفت...

اين هم شده که بارها از خودم بپرسم چرا احمد فرهنگ‌‌‌ نيا را فضول خلق کردم؟!حسین جعفریان گفت...

اینجا چه قدر عوض شده !
راستی در این مقال زیاد امیدوار هستید هاناشناس گفت...

kahir nazani,ba-namk