كاميون روبه‌رو

Posted ۲۳:۰۴ by احمد فرهنگ‌نيا in
سلام بر [نقاشی مينياتوری يك پسر و دختر جوان زشت] عشق.


1 comment(s) to... “كاميون روبه‌رو”

1 comments:

مسیح بر کوه زیتون گفت...

حداقل از خودش یه شوقی نشون میداد... . ملت چه اعتماد به نفسی دارن.