انتفاضه‌ی لنگه‌كفش

Posted ۰۱:۵۹ by احمد فرهنگ‌نيا in
ـ ندای كفش ملّی ...
ـ ... كفش بر آمريكا.
[و به اين ترتيب، كفش ملّی از ورشكستگی نجات پيدا كرد.]


5 comment(s) to... “انتفاضه‌ی لنگه‌كفش”

5 comments:

هاله گفت...

(با لحن نامجو بخوان) شيرين شيييرييييينـــــَــــم...!مسیح بر کوه زیتون گفت...

اگه قرار باشه همه ی کارا به همین راحتی حل بشه که مملکت گل و بلبله!مدادسياه گفت...

الله اكبر از اين كفش!سامان گفت...

ندای مرگ ملی . . .
مرگ بر آمریکا.
-----------------
اگر نبود این آمریکا هیچ چیز ملی نداشتیم که به دنیا ارائه کنیم،
حتی فرهنگ ملی.ابن محمود گفت...

سلام مؤمن!
انصافاً فكر نميكردم كسي به اندازه من با مزه باشد!
اي ول!